Заклади позашкільної освіти

Наказ ДСЯОУ № 01-11/66 від 29.09.2021 року "Про формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти та проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів у закладах позашкільної освіти"

Наказ ДСЯОУ № 01-11/78 від 07.12.2020 року “Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2019  № 818 “Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері позашкільної освіти”

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 187 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти”