Заклади загальної середньої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.11.2020 року № 1480 “Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти”

Лист Міністерства освіти і науки України від 14.08.20 року № 1/9-436 “Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)”

Орієнтовні рівні якості освітніх та управлінських процесів для самооцінювання закладу освіти (Додаток 2 до Методики оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу загальної середньої освіти під час інституційного аудиту, затвердженої наказом Державної служби якості освіти України від 09.01.2020 № 01-11/1 (в редакції наказу Державної служби якості освіти від 27.08.2020 № 01-11/42))

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 № 1071 “Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти”

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 338 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти”